Unapređenje prometne
infrastrukture Poduzetničke
zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3

Unapređenje prometne
infrastrukture Poduzetničke
zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3

OPIS ZONE

  Prometna povezanost

Sukladno Odluci o osnivanju Poduzetničkih zona, u Ivanić-Gradu su formirane dvije zone:

 

Poduzetnička zona Ivanić-Grad Jug – Zona 3 (ukupne površine 50 ha) i Poduzetnička zona Ivanić-Grad Sjever – Zona 6 (ukupne površine 60 ha).

 

Poduzetnička zona prostire se uz sam ulaz na autocestu Bregana – Zagreb – Lipovac (E-70, hrvatska oznaka pravca A3) = jednostavan pristup i izravna prometna povezanost s gradskom obilaznicom, željeznicom, državnom cestom D-43 i autocestom A3.

 

Udaljenost

Od Zagreba je udaljena 40 km, od državne granice s Republikom Slovenijom 75 km, od granice s Republikom Mađarskom 125 km, a od granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom 63 km te Republikom Srbijom 220 km.

 

Međunarodna željeznička pruga M103, smjer Ljubljana – Zagreb – Beograd, prolazi između dvaju dijelova poduzetničke zone i stoga u zoni postoji mogućnost izgradnje industrijskog kolosijeka.

 

Međunarodna zračna luka Dr. Franjo Tuđman udaljena je od Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3 nešto manje od 37 km, a pomorska luka Rijeka udaljena je 200 km.

 

Od većih središta u okruženju najbliža je Banja Luka – 152 km, te Ljubljana koja je udaljena 178 km. Novi Sad je udaljen 344 km, a Beograd i Budimpešta 347 km, dok je Sarajevo nešto dalje – 367km.

  Sektori za ulaganje /
   namjena površina

Moguća namjena površina i gospodarskih građevina u zoni:
– proizvodna – pretežito industrijska (I1), proizvodna – pretežito zanatska (I2):
· prostori za gospodarske djelatnosti prerađivačke i proizvodne industrijske pogone
· servisi
· veći prodajni i slični prostori i građevine
· zanatski proizvodni pogoni
· komunalne građevine
· skladišni prostori
· garaže i sl. (I1 i I2) s pratećim kompatibilnim sadržajima
– poslovna- pretežito uslužna (K1),
poslovna- pretežito trgovačka (K2),
poslovna- pretežito komunalno servisna (K3):
· poslovne, upravne, uredske, uslužne i trgovačke zgrade
· gradske tržnice
· komunalno-servisni i ostali komunalni objekti
· skladišni prostori
· garaže i sl.

  Prometna povezanost

Sukladno Odluci o osnivanju Poduzetničkih zona, u Ivanić-Gradu su formirane dvije zone:

 

Poduzetnička zona Ivanić-Grad Jug – Zona 3 (ukupne površine 50 ha) i Poduzetnička zona Ivanić-Grad Sjever – Zona 6 (ukupne površine 60 ha).

 

Poduzetnička zona prostire se uz sam ulaz na autocestu Bregana – Zagreb – Lipovac (E-70, hrvatska oznaka pravca A3) = jednostavan pristup i izravna prometna povezanost s gradskom obilaznicom, željeznicom, državnom cestom D-43 i autocestom A3.

 

Udaljenost

Od Zagreba je udaljena 40 km, od državne granice s Republikom Slovenijom 75 km, od granice s Republikom Mađarskom 125 km, a od granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom 63 km te Republikom Srbijom 220 km.

 

Međunarodna željeznička pruga M103, smjer Ljubljana – Zagreb – Beograd, prolazi između dvaju dijelova poduzetničke zone i stoga u zoni postoji mogućnost izgradnje industrijskog kolosijeka.

 

Međunarodna zračna luka Dr. Franjo Tuđman udaljena je od Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3 nešto manje od 37 km, a pomorska luka Rijeka udaljena je 200 km.

 

Od većih središta u okruženju najbliža je Banja Luka – 152 km, te Ljubljana koja je udaljena 178 km. Novi Sad je udaljen 344 km, a Beograd i Budimpešta 347 km, dok je Sarajevo nešto dalje – 367km.

  Sektori za ulaganje /
   namjena površina

Moguća namjena površina i gospodarskih
građevina u zoni:
– proizvodna – pretežito industrijska (I1), proizvodna – pretežito zanatska (I2):
· prostori za gospodarske djelatnosti prerađivačke i proizvodne industrijske pogone
· servisi
· veći prodajni i slični prostori i građevine
· zanatski proizvodni pogoni
· komunalne građevine
· skladišni prostori
· garaže i sl. (I1 i I2) s pratećim
kompatibilnim sadržajima
– poslovna- pretežito uslužna (K1),
poslovna- pretežito trgovačka (K2),
poslovna- pretežito komunalno servisna (K3):
· poslovne, upravne, uredske, uslužne i trgovačke zgrade
· gradske tržnice
· komunalno-servisni i ostali komunalni objekti
· skladišni prostori
· garaže i sl.

  Infrastruktura

Poduzetnička zona Ivanić-Grad Jug – Zona 3 u potpunosti je opremljena komunalnom infrastrukturom što uključuje: električnu energiju, vodoopskrbu, kanalizaciju, plin, telekomunikacije, prometnice, javnu rasvjetu i dr.

  Komunalni doprinos i naknada

Komunalni doprinos (Službeni glasnik broj 11/14)
-link na dokument na stranici Grada

 

I. Zona – 55 kn/m3

 

  • ukoliko investitor komunalni doprinos plaća obročno, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa i to u iznosu od 30% (16,50kn/m3), te ostaje za uplatiti =38,50 kn/m3

 

  • ukoliko investitor komunalni doprinos plaća u cijelosti, odjednom, bit će oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 50% (27,50 kn/m3) te ostaje za uplatiti =27,50 kn/m3

 

Komunalna naknada (Službeni glasnik broj 10/14)
– link na dokument na stranici Grada

 

Vrijednost boda za izračun komunalne naknade (0,29 kn/m2 mjesečno), odnosno (3,48kn/m2 godišnje)

KOEFICIJENT ZONE (Kz) I.
zona
II.
zona
III.
zona
IV.
zona
V.
zona
VI.
zona
VRIJEDNOST BODA 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50
KOEFICIJENT NAMJENE (Kz) VRIJEDNOST
BODA
poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 2,30
poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 2,50
građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 0,23
neizgrađeno građevno zemljište 0,05
garažni prostor 1,00

  Popis poduzetnika

1. Crosco
2. INA
3. Ivasim
4. Impk
5. Inokem
6. Aquachem
7. Centar za vozila hrvatske
8. Primorac d.o.o.
9. Naše klasje d.o.o.
10. Orbico d.o.o.
11. Pavičić lika d.o.o.

  Komunalni doprinos
   i naknada

Komunalni doprinos (Službeni glasnik broj 11/14)
-link na dokument na stranici Grada

 

I. Zona – 55 kn/m3

 

  • ukoliko investitor komunalni doprinos plaća obročno, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa i to u iznosu od 30% (16,50kn/m3), te ostaje za uplatiti =38,50 kn/m3

 

  • ukoliko investitor komunalni doprinos plaća u cijelosti, odjednom, bit će oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 50% (27,50 kn/m3) te ostaje za uplatiti =27,50 kn/m3

 

Komunalna naknada (Službeni glasnik broj 10/14)
– link na dokument na stranici Grada

 

Vrijednost boda za izračun komunalne naknade (0,29 kn/m2 mjesečno), odnosno (3,48kn/m2 godišnje)

KOEFICIJENT ZONE (Kz) I.
zona
II.
zona
III.
zona
IV.
zona
V.
zona
VI.
zona
VRIJEDNOST BODA 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50
KOEFICIJENT NAMJENE (Kz) VRIJEDNOST
BODA
poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 2,30
poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 2,50
građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 0,23
neizgrađeno građevno zemljište 0,05
garažni prostor 1,00

  Popis poduzetnika

1. Crosco
2. INA
3. Ivasim
4. Impk
5. Inokem
6. Aquachem
7. Centar za vozila hrvatske
8. Primorac d.o.o.
9. Naše klasje d.o.o.
10. Orbico d.o.o.
11. Pavičić lika d.o.o.

  Pogodnosti za ulagače – OLAKŠICE

Za vlastiti novoizgrađeni poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, obveznik plaćanja komunalne naknade ostvaruje oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na sljedeći način:

  Pogodnosti za ulagače
   – OLAKŠICE

Za vlastiti novoizgrađeni poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, obveznik plaćanja komunalne naknade ostvaruje oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na sljedeći način:

ZA PRVU GODINU RADA
u tom prostoru oslobađa se plaćanja komunalne naknade u iznosu 100%

ZA DRUGU GODINU RADA
u tom prostoru djelomično se oslobađa plaćanja komunalne naknade u iznosu 50%

ZA TREĆU GODINU RADA
u tom prostoru djelomično se oslobađa plaćanja komunalne naknade u iznosu 25%

ZA PRVU GODINU RADA
u tom prostoru oslobađa se plaćanja komunalne naknade u iznosu 100%

ZA DRUGU GODINU RADA
u tom prostoru djelomično se oslobađa plaćanja komunalne naknade u iznosu 50%

ZA TREĆU GODINU RADA
u tom prostoru djelomično se oslobađa plaćanja komunalne naknade u iznosu 25%

Dostupni su i sljedeći popusti na osnovnu cijenu zemljišta koje se kupuje unutar Zone 3:

  • Ukoliko se na zemljištu provodi ulaganje u proizvodnu djelatnost: 50% popusta

 

  • Ukoliko dolazi do novih zapošljavanja:
NOVA RADNA MJESTA DO 5 DO 10 DO 20 DO 30 DO 50
POPUST 5% 10% 15% 20% 25%
  • Ukoliko se na zemljištu provodi ulaganje u proizvodnu djelatnost: 50% popusta

 

  • Ukoliko dolazi do novih zapošljavanja:
NOVA RADNA MJESTA DO 5 DO 10 DO 20 DO 30 DO 50
POPUST 5% 10% 15% 20% 25%

Ukoliko se radi o ulaganju u izvozno orijentiranu djelatnost: 25% popusta (samo ukoliko se ostvari najmanje 300.000,00 kn prihoda od izvoza)

 

U cilju daljnjeg poticanja razvoja poduzetništva i popunjavanja poduzetničke zone Grad Ivanić-Grad će koncipirati dodatne pogodnosti i u određenim vremenskim intervalima revidirati olakšice u skladu s uočenim tržišnim kretanjima

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.