Unapređenje prometne
infrastrukture Poduzetničke
zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3

Unapređenje prometne
infrastrukture Poduzetničke
zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3

O PROJEKTU/ZONI

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: 910-04/19-01/15, URBROJ: 526/1-19-80 od 24. svibnja 2019.) Grad Ivanić-Grad je potpisao dana 05. lipnja 2019. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

Projekt „Unaprjeđenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug – Zona 3“ (u sklopu kojeg je izrađena i ova internetska stranica) važan je iskorak u poboljšanju mogućnosti poslovanja, kako za postojeće, tako i za buduće odnosno potencijalne korisnike zone te izravna potpora daljnjem razvoju poduzetništva na području Grada Ivanić-Grada i okolice.

 

Cesta Josipa Kraša, čija je izgradnja predmet ovog projekta, priključna je cesta za Poduzetničku zonu Ivanić-Grad Jug – Zona 3 koja omogućava izravan pristup dijelu Zone koji se nalazi istočno od državne ceste D43, a koja kroz Zonu prolazi. Na taj se način ostvario preduvjet pristupa parcelama koje se nalaze uz trasu (ukupno 61 parcela) kako bi se one aktivirale te kako bi na njima mogla započeti provedba pojedinih poduzetničkih projekata.

 

Projektom se planira izgradnja Ceste Josipa Kraša u dužini 450 m s kanalima za odvodnju, distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom, nogostupom, biciklističkom stazom, zelenom površinom te priključnim odvojcima na spojne ceste.

447x271px_IG_o zoni_01
447x271px_IG_o zoni_02

Poduzetnička zona JUG- Zona 3
obuhvaća površinu od 136,55 ha

 

Ukupna vrijednost projekta:
3.110.450,16 kn

 

Iznos koji sufinancira EU:
1.930.792,60 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:
10.06.2019. – 10.12.2020.

Izgradnjom Ceste Josipa Kraša u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Jug – Zona 3 unaprjeđuje se prometna infrastruktura zone u smislu njezine optimalne povezanosti s gradskom obilaznicom, državnom cestom D-43 i autocestom A-3. Na taj način Grad Ivanić-Grad osigurava adekvatne uvjete za privlačenje novih poduzeća i dodatnu aktivaciju zone, kao i za daljnji razvoj poduzetništva na području grada i okolice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.